Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Vores vision

Næstformand Finn Steen Baad. tlf. 60706503

Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet, samt pensionerede medlemmer af Politiets og Domstolenes tjenestemandsforening.

Vores vision er :

At varetage medlemmernes økonomiske interesser i henhold til pension og andre sociale forhold.

At udøve forhandlingsret overfor medlemmerne i pensionsspørgsmål.

At medvirke med ideer til udvikling af vores lokale aktiviteter i kredsene. Det kan være møder, studiekredse, udflugter m.v.

At du får mulighed for at møde gamle kollegaer og fortsætte det faglige fællesskab.

Du kan melde dig ind i foreningen via blanket fra Politiforbundet eller via vores website.

Besøg vores Website – politipensionisterne.dk