Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Udmeldelse

Enkeltmedlemmers udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Udmeldelse af lokalforeningen/klubben sker i henhold til deres vedtægter.

Udmeldelse af landsforeningen og lokalforeningen/klubben registreres ved gensidig underretning.