Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2016

 

Møde på Politigården i Holstebro Tirsdag den 6/12-16.

 Deltagere: Jørgen Fisker og Henrik Jensen, Politiforeningen i Midt- og Vestjylland, samt bestyrelsen.

 Dagsorden:

 1. Orientering om forhandlingsretten efter nedlæggelse af Statspensionisternes Centralforening og oprettelse af Pensionistfraktionen.

 2. Status for medlemmerne i Landsforeningen og kreds 3 – Midt- og Vestjylland.

 3. Samarbejde med de lokale Seniorklubber.

 4. Generalforsamling i 2017.

 5. PL.s HB-møde i Holstebro, Tirsdag den 14/3-17.

 6. Politipensionisterne og Politiforbundet i fremtiden.

 Ad 1: Formanden orienterede om den nye forhandlingsorganisation, Pensionistfraktionen. Der er tilnyttet 6.500 medlemmer i den nye fraktionen og forhandlingsorganisationen er via CO-10.

 Ad 2: På landsplan er der nu 2300 medlemmer i Politipensionisterne. Formanden får meddelelse via HB når en kollega bliver pensioneret. FM sender herefter en skrivelse ud om vores forening og med oplysning om, at kollegaen kan indmelde sig i foreningen. Det er derfor ikke nødvendig, at underrette om Politipensionisterne via Politiforeningen i Midt- og Vestjylland.

 Ad 3: Der er oprettet Seniorklubber i de gamle kredse i Midt-og Vestjylland. Der er stor aktivitet i alle 7 klubber med gode arrangementer for medlemmerne.

 Ad 4: Generalforsamling i kreds 3 2017, afholdes på Politigården i Holstebro. Forinden generalforsamlingen er der et virksomhedsbesøg på Maabjerg Bioenergi. Dagsorden er udfærdiget og udsendes snarest til medlemmerne.

 Ad 5: HB møde afholdes på Politigården i Holstebro den 14/3-17. Bestyrelsen i kreds 3 inviteres til mødet.

 Ad 6: Jørgen Fisker oplyste, at mange kolleger i den nærmeste fremtid kunne gå på pension, ligesom han oplyste, at der skulle ansættes Politikadetter i 2017. Formanden så gerne, at Politipensionisterne i fremtiden blev tilknyttet Politiforbundet og kunne forhandle via denne organisation. Jørgen Fisker forklarede, at på grund af den nuværende struktur i forbundet var dette ikke muligt på nuværende.

 Ref. N.O. Jespersen.