Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra bestyrelsesmøde 07.02 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 2017 i Roskilde.

            Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen
  3. Dirigent til generalforsamlingen
  4. nye bestyrelsesmedlemmer
  5. Eventuelt

 

Tilstede var: Christa Zabel, John Larsen, Bjarne Langholm og revisor Bruno Juul. Afbud fra Bjarne Lassesen – ferie.
Ad 1: Godkendt – Ingen bemærkninger.Ad 2: Dagsordenen blev gennemgået. Ingen indkomne forslag.

Ad 3: Bestyrelsen foreslår Bruno Juul, der accepterede.

Ad 4: Formanden havde forespurgt et par mulige emner til bestyrelsen med havde ikke fået tilsagn fra nogen. Må afvente generalforsamlingen.

Ad 5: John Hyldahn deltager som gæst i generalforsamlingen, da vi via ham har lejet Sct. Georgs Gildernes Hus.

Formanden meddelte, at der var 20 tilmeldte incl. gæsten.

Ref. Christa Zabel

Onsdag den 22/2-2017