Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Pensionstigning 1.april 2017

KREDS 11 – Kredsformand Hans Agerbo Jensen Tlf. 56140565

Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2017 – en stigning på 1,22 %

Din indflydelse på din pension foregår via PL og – CO10 og forhandles via forhandlingsfællesskabet CFU. ( se redegørelsen i Dansk Politi nr. 1/2017.

Denne aftaleperiode startede d. 1. april 2015 og udløber d. 31. marts 2018. Det betyder, at der senere i indeværende år udtages aftalekrav, som skal forhandles med finansministeren i starten af året 2018.

Derefter kan der indgås en ny aftale med virkning fra 1. april 2018. Aftalekravene udveksles mellem Finansministeriet og CFU umiddelbart før jul 2017.

Ingen kan med sikkerhed udtale sig om længden på den nye aftaleperiode, men det bør bemærkes, at de netop indgåede aftaler på det private område, alle løber over 3 år.

Det er vigtigt for os pensionister, ” at procentreguleringen af vore pensioner fastsættes til den del af en gi- ven lønramme, der afsættes til egentlige lønformål.”

Hvis der ved aftaleforhandlingerne afsættes lønmidler til lokale lønformål, eller til andre formål, vil disse lønmidler få indflydelse på den kommende reguleringsordning. Det kan i givet fald betyde en negativ reguleringsordning. Det kan også siges på en anden måde. Pensionisterne – og i øvrigt også alle lønmodtagere, der ikke for andel i de omtalte lønmidler, rammes dobbelt. Man får ingen andel i den samlede lønregulering, men man rammes af den negative regulering, fordi de samlede lønmidler indgår i beregningen af reguleringsordningen.

Det har været kutyme, at alle sociale forbedringer på aftaleområdet financieres af de samlede lønmidler med den konsekvens, at puljen til generelle stigninger bliver mindre.

Reguleringsordningen er velkendt i vores systemer ( løn og pensioner), men den daværende finansminister, Bjarne Corydon, fik i 2015 indført et nyt begreb: Privatlønsværn. Det betyder, at der skal modregnes i de aftalte stigninger i løn/pension, såfremt de offentlige lønninger i en given periode er steget mere end lønnen på det private område. Modregningen er med 100 %, mens reguleringsordningen kun udmønter 80 %, såfremt stigningen var størst på det private område.

Reguleringsordningen og privatlønsværnet kan ikke udmøntes samtidig.

Pr. 1. april er der aftalt en generel stigning på 1,0 % og det er nu beregnet ( se evt. FTF.s hjemmeside), at reguleringsordningen udmønter 0,22 %. En samlet stigning i løn og pensioner på 1,22 % pr. 1. april 2017.

Der er aftalt en generel stigning i løn og pensioner pr. 1. dec. 2017 på 1,5 %, men her træder privatlønsværnet i kraft. Det vil sige, at der reduceres i den aftalte stigning, såfremt lønnen på det offentlige område er steget mere end på det private område. Beregningsperioden for privatlønsværnet er fra 3. kvartal i 2016 til 3. kvartal i 2017. Der er ingen reguleringsordning pr. 1. dec. 2017.

Det kan ikke siges at være et enkelt og nemt system, men jeg håber, at redegørelsen er til at forstå.

Hans Agerbo Jensen