Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Østjyllands Politi

Kredsformand
Erik Jelle
Tlf.:26170972
mail: erikjelle6@gmail.com

KREDS 2

Århus – Randers – Grenå

Hjemmeside: www.polpen2.dk


Øvrige bestyrelse: