Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Kontingent

Kontingent til Politipensionisternes Landsforening er 180,00 kr årligt. Dette beløb fratrækkes i skat under kontingent til faglige organisationer.

 I året for indmeldelsen sker der en graduering af kontingentet og opkrævning udsendes i april, juni og oktober måned.