Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

FU-møde 24. juni 2016

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING

 FORRETNINGSUDVALGSMØDE

afholdtes den 24. juni 2016 i Politiforbundet.

 Mødet startede kl. 1000

 Til stede var: John Jensen – Niels Christensen – Poul Erik Jørgensen – Finn Baad – Svend Sandberg.

 Ingen fastsat dagsorden.

 Formanden, John Jensen, meddelte, at sekretæren, Niels Christensen, ikke ønskede at genopstille ved den kommende generalforsamling, hvorfor man på det kommende HB-møde skulle drøfte nye emner.

 Kassereren, Poul Erik Jørgensen, meddelte, at der havde været problemer i forbindelse med udbetaling af diæter/rejsepenge ved generalforsamlingen. Alt for mange blanketter var så slet udfyldt, at det ikke havde været muligt at udbetale pengene. Det havde været et større arbejde at finde frem til modtagerne, og der var stadig 5, som man ikke vidste, hvem var.

 Han fremlagde en økonomisk oversigt for perioden 1. januar til 31. maj 2016, hvoraf det fremgik, at der have være en pæn økonomisk fremgang. Der var p.t. intet udestående.

 Medlemssekretæren, Finn Baad, meddelte, at alle ændringer til medlemsfortegnelsen skulle indberettes til ham.Nogle kredse forsøgte selv at lave rettelser på medlemslisten, men de kunne ikke effektueres, før han havde fået dem.

 Han fremlagde en liste over samtlige kredse, der indeholdt oplysninger om interne flytninger, Ind- og udmeldte medlemmer, slettede medlemmer og døde.

 Han gjorde bekendt med, at kredsformændene fik underretning omkring ændringer, så de havde mulighed for at tage det op lokalt.

 Medlemstallet var 2392 mod 2382 den 1.10 2015.

 Formanden meddelte, at næste HB-møde ville være den 20- 21 september 2016.

Da der ikke var indkommet andre forslag ville det blive anholdt på Bogense hotel med ledsager.

 Mødet sluttede kl. 1100.

 Niels Christensen, sekretær

 

  SAMARBEJDSUDVALGSMØDE

 afholdtes med Politiforbundet den 24. juni 2016 kl. 1100.

 Til stede var: Forbundsformand, Claus Oxfeldt. Forbundssekretær, Finn Moseholm, John Jensen, Niels Christensen, Poul Erik Jørgensen, Finn Baad, Svend Sandberg.

 Ingen dagsorden.

 De almindelige forhold omkring samarbejdet blev drøftet.

 Man fandt ingen grund til at foretage ændringer.

 Politiforbundet ville som tidligere underrette kollegaer, der blev pensioneret om muligheden for at fortsætte det faglige arbejde gennem Landsforeningen. Muligheden for at fortsætte direkte fra Politiforbundet til Landsforeningen blev på ny drøftet, men som tidligere uden et resultat.

 John Jensen henledte opmærksomheden på, at politiets svære situation i dag udvirkede, at mange i forbindelse med pensionering droppede al kontakt med noget, der havde med politiet at gøre, og derfor ikke ønskede at tilslutte sig Landsforeningen.

 Claus Oxfeldt var udmærket kendt med at det kunne forholde sig sådan.

 DANSK POLITI – BLADET.

 Bladets redaktør, Nicolaj Scarling, kom til stede ved mødet for at drøfte hvilke muligheder Landsforeningen havde for at kunne benytte sig af bladet, som jo er en direkte adgang til pensionerede kollegaer.

 John Jensen fandt, at det kunne have stor betydning, hvis man i bladet hele tiden stødte på noget let genkendeligt, som f. eks. et logo eller lignende.

 Scharling gjorde bekendt med, at da der nu kun var 6 årlige udgivelser, kunne det være svært at skaffe plads til artikler m.m. Han ville undersøge muligheden for, at Landsforeningen kunne få en fast ½ side i bladet.

 Der skulle være tale om stof af oplysende karakter, så det kunne have interesse for alle bladets læsere. Det blev aftalt, at han sammen med John Jensen skulle forsøge at finde frem til en brugbar form.

 Niels Christensen, sekretær