Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Formål

Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede polititjenestemænd fra Politiforbundet, samt pensionerede medlemmer fra Politiets og Domstolenes tjenestemandsforening i Danmark og deres ægtefæller/samlevere. Foreningen har blandt andet til formål:

1) At fastholde et nært tilhørsforhold til de faglige organisationer.

2) At varetage medlemmernes økonomiske interesser i henhold til pension og andre sociale forhold i nært samarbejde med Politiforbundet og andre statslige pensionistforeninger.

3) At udøve forhandlingsret overfor medlemmerne i pensionistspørgsmål gennem en forhandlingsberettiget organisation.

4) At virke for ensartet optræden fra de tilsluttede foreninger/klubbers side.

5) At koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i Dansk Politi og fremme indlæg fra medlemmerne til optagelse i samme medlemsblad samt ved evt. udgivelse af medlemsblad for politipensionister.

6) At søge etableret et landsdækkende net af pensionistforeninger/klubber til opretholdelse og fremme af et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af møder og selskabelige sammenkomster.