Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE, LØKKE & CO.!

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE, LØKKE & CO.!

Skattelettelser til alle – bare ikke til pensionisterne – det er simpelt hen ikke i orden.

Regeringen præsenterede tirsdag et udspil til skattelettelser for i alt 23 mia. kroner. Men kun de, der er i arbejde, tilgodeses – mens de, som har opbygget det velfærdssamfund, vi alle nyder godt af i dag, og de, som i dag af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet, ingen glæde har af skattelettelserne. Det er simpelthen urimeligt.

Jeg synes, det er rystende – at de som har slidt og slæbt et helt liv, nu hægtes af det økonomiske opsving, der vil komme – alene fordi, de er færdige med at slide og slæbe!

Det er ikke rimeligt, at pensionister igen taber i forhold til løn-og prisudviklingen – først ved satsreguleringerne, der betyder at pensionister siden først i 1990´erne har mistet ca. 6.000 kr. om året i folkepensionens grundbeløb – og nu igen: De som stadig er på arbejdsmarkedet får større rådighedsbeløb, men pensionisterne hægtes af udviklingen. Det må der laves op på!

Hans forslag er, at enten må ældrechecken – som Danske Seniorer i øvrigt synes bør omlægges til tillæg for de økonomisk dårligst stille pensionister – forhøjes, eller også skal at satsregulering af folkepensionen fjernes helt.

”Vi kan som samfund simpelt hen ikke være bekendt at straffe pensionister på den måde.

Jørgen Fischer, landsformand Danske Seniorers

www.danskeseniorer.dk