Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2016 i kreds 4

Politipensionisterne Sydøstjylland – kreds 4.

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. september 2016 kl. 1400 på Vejle PG.

 Dagsorden:

1: Årets aktiviteter i seniorklubberne.

2: Orientering om samarbejdsmødet med Politiforbundet.

3: Medlemssituationen i kredsen.

4: Fællesarrangement i kredsen.

5: Tidspunkt for generalforsamling.

6: Evt.

 —————————————————————-

 1: Fredericia: Har nu 43 medlemmer. Har fået lavet ID-kort m. fotos til alle medlemmer.

Holder julefrokost sammen med politiforeningen.

Har været på besøg og fået rundvisning på Musik akademiet. Besøg ved TV-syd. Besøg på Skærbæk værket. Besøg på Fjordmark, julemærkehjem ved Kollund.

Guidet besøg ved Fredericia C – ny bydel i byen.

 Kolding: Ingen aktiviteter i seniorklubben.

En gruppe pensionister mødes en gang om måneden. Horsens: Besøg på Politimuseet i Kolding.

Udflugt til Hjarnø med spisning i ”Den gamle Smedje”. Planlægger besøg i Industrimuseet m. eftflg. Spisning. Planlægger besøg i Kongernes Jelling.

 Vejle: Besøg på Fertin (tidl. Dandy) m. besøg i Dandy-museet. Udflugt til Årø. Sejlende fra Haderslev gennem Haderslev fjord med spisning ombord. 50 minutters ophold på Årø og sejlende tilbage med kaffe og kringle. Planlagt teateraften, hvor 2 skuespillere fremfører teaterstykket ”Kærestebreve ” i Globen ved Idrætsskolen sammen med Politiforeningen. Planlægger 4-dages tur til Assmanhausen i Tyskland i juni 17.

 2: Der er lagt op til, at PL får ½ side i politibladet hver gang.

 3: 21 er pensioneret fra politiet indtil nu i 2016. Deraf er 10 indmeldt i PL. Formanden vil sende et høfligt brev til dem, der ikke har indmeldt sig for at gøre opmærksom på foreningens virke. Der er nu 140 medlemmer i kreds 4,

 4: Vi vil forsøge at få en kendt person til at komme til vores generalforsamling og fortælle om hvorfor det er nødvendigt, vi bakker op om PL. Medlemsarrangement: Spisning og julekoncert i Horsens som sidste år. Der ydes tilskud fra kredsen. Max 40 deltagere.

 5: Generalforsamling afholdes 23. febr. 2017 kl. 1700 på Politigården i Vejle.

 6: Intet under evt.

 Ref. Hans Erik Pedersen.