Kontakt sekretariatet på
60 70 65 03

Velkommen

Formand
John Jensen

 

 

Når pensioneringen står for døren.

Du får nu mulighed for at realisere dine drømme om en god pensionisttilværelse med mere tid til familien, børn og børnebørn, til dine hobbies og du kan nu planlægge ”ferierejser” hele året. Men oveni alt dette nye må du ikke glemme dit tilhørsforhold til din gamle arbejdsplads, og du må heller ikke glemme det faglige engagement, når arbejdslivet slutter.Jeg skal derfor opfordre dig til at melde dig ind i Politipensionisterne, der er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjenestemænd fra Politiforbundet samt pensionerede medlemmer fra Domstolenes Tjenestemandsforening og deres ægtefæller/samlever.

John Jensen, formand

 

 

 

 

AKTUELT LIGE NU:

Formanden for Sammenslutningen af senior-/pensionistforeninger i CO10

Bjørn Wikkelsøe Jensen giver i en mail udtryk for følgende:

“Det er mit håb, at vi denne gang må lykkes med vores krav om regulering af tjenestemandspensionerne.”

Læs hele referatet fra mødet   her

 

 

Glæde hos alle ældre fra 75 år

Den 1. juli 2017 er lægeattesten historie.

Folketinget har nu afskaffet kravet om, at ældre over 75 år skal forbi lægen for at forny kørekort.

Læs mere her

 

 

Pressemeddelelse

Statsansatte fastholder skarp linje

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det statslige område.

CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem, ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret.

Talen er klar. Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten

Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen

Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne

Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold, som for eksempel ændringer af ansættelsesområde ved udflytning af statslige arbejdspladser adresseres ved forhandlingsbordet. Det er CFU’s bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen.

Kontakt
For yderligere kommentarer kontakt CFU-formand Flemming Vinther, på mobil 20 41 93 61. CFU består af Akademikerne, Lærernes Centralorganisation, CO10 og OAO-Stat. CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten.

Læs også:

Samarbejdet mellem CFU og Finansministeriet

Åbent brev til Sophie Løhde

FMs pressemeddelse om møde med ministeren 246124_1_1